Listopad 2009

Shrnutí všech událostí z roku 2010

8. listopadu 2009 v 15:55 Události 2010


A na závěr roku 2010 se bude konat schůze, 18.12.2010 v 18:30 v kulturní místnosti na obecním úřadě. Občerstvené je zajištěné.
Od 21. listopadu jezdíme cvičit a hrát různé hry do Mohelna do tělocvičny.
Jezdí se vždy za 14.dní v neděli od 11. do 13 hodin.
Zakončení hasičské sezóny, které probíhalo 16. října 2010 máme v rubrice ,,Zakončeni sezóny 2010,, tam se dozvíte více.
Brigáda: svoz železného šrotu, viz rubrika: ,,Brigáda 2010,,
Závody v Březníku 4.9. 2010, viz v rubrice ,,Závody Březník 2010´´
Soutěž v požárním útoku Lhánice 2010

Pro ty, co to ještě nevědí, oznamujeme, že náš Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 11. září 2010 Soutěž v požárním útoku o pohár starosty SDH. Soutěž proběhne v kategoriích muži a děti do 15 let v lokalitě Na polánkách od 13 hodin. Občerstvení během soutěže je zajištěno. Zveme srdečně všechny příznivce hasičů na tuto akci.
Na den 14.8. 2010 jsme my dobrovolní hasiči Lhánice naplánovali Pouťovou zábavu. Zábava se bude konat ve 20 hodin Na návsi pod lipami, za nepříznivého počasí se tato akce přesune do kulturní místnosti na obecním úřadě. Všichni jsou zváni.
Dne 31.7. 2010 se náš tým vydal do Jamolic na noční závody. Jako občerstvení tam měli rožněné prase a klobásy a jako nápoj kofolu a pivo. Z těchto nočních závodů jsme si odvezli 6. místo.
Noční závody v Křepicích, které se měli konat 17.7. 2010, se kvůli nepříznivému počasí musely zrušit.
26.6 2010 jsme my dobrovolní hasiči Lhánice vyčistili hasičskou nádrž. Teď slouží jako plavecký bazén, který je veřejnosti volně přístupný.
Za odpovědnost dětí zodpovídají rodiče. Přejeme Vám příjemné osvěžení v letních parných dnech.
20.6. 2010 jsme se zúčastnili soutěže v Petrovicích.
Čeká Nás okrskové cvičení v Kramolíně, která se bude konat 22. května v 16. hodin. Této soutěže se bude účastnit jedno naše družstvo.
30. dubna se konalo Tradiční pálení čarodějnic. Proběhlo na hřišti. :
Časový harmonogram akce : od 17. hodin se hrál fotbal
ve 20. hodin zapálení vatry
Občerstvení bylo zajištěné.
Srdečně zvali SDH Lhánice.
V měsíci duben jsme udělali úpravu hřiště.
18. 4. 2010 se jelo naposledy do tělocvičny.
Od začátku dubna jsme začali chodit trénovat na hasičské soutěže.
Naše trénování začíná vždy v pátek po 17. hodině na trávníkové ploše vedle koupaliště nebo vzadu u vodárny. Klidně se na Nás můžete přijít podívat.
Dne 20. března se konala ,,Brigáda,, úklidu dvoru a Hasičské zbrojnice. Účastnilo se přibližně 18 našich dobrovolných hasičů.
V roce 2010 se Naše členská základna rozšířila o jednoho člena Jiřího Volfíka.
Od 8. listopadu jezdíme cvičit a hrát různé hry do Mohelna do tělocvičny.
Jezdí se vždy za 14.dní v neděli od 11. do 13 hodin.