Prosinec 2010

Výroční valná hromada 2010

29. prosince 2010 v 10:55 | Ležák Josef |  Pro rok 2010
Na sobotu 18. Prosince výbor naplánoval výroční valnou hromadu.
Té se účastnilo 26 členů + jeden host. Po zahájení schůze jsou seznámeni přítomní starostou Jindřichem Kavalcem st. s programem. Minutou ticha jsme uctili památku našeho zesnulého člena Františka Malého. Jednatel Josef Ležák přednesl zprávu o činnosti za uplynulý rok. S hospodařením nás seznámila Lucka Vlasáková, kde se dozvídáme, že částka na našem účtu je 63 000 Kč. Je vidět, že sbor se dovede přičinit a peníze vydělat. Dále jsou předána vyznamenání za příkladnou práci, kterou obdrželi: Martin Čech, Libor Treu, Josef Nováček, Josef Veleba ml., Zdenek Malý a Josef Ležák. Všem vyznamenaným starosta poděkoval za jejich práci pro sbor. Starosta členy seznámil se zpravodajem okresního sdružení a o zvýšení členského příspěvku, který se zvyšuje na 100Kč. Vedoucí mládeže Jiří Loucký seznamuje s plánem na příští rok a žádá o zakoupení potřebného materiálu a dovybavení družstva. Dále jsou navrženi a schváleni členové na okrskovou valnou hromadu: Jindřich Kavalec st., Libor Treu, Josef Ležák. Příspěvek člena okrsku Vyskočila kladně hodnotí činnost sboru a vyzdvihuje práci výboru. Proběhla dlouhá diskuze na různá témata. Na závěr proběhl tradiční gulášek našeho velitele. Rokovalo se a vzpomínalo dlouho do noci.

Kontakty

13. prosince 2010 v 19:33 Kontakty


Jestli budete mít někdo nějaký dotaz můžete se obrátit na :


  • Starosta - Jiří Loucký : 603 476 382 JiriLoucky@seznam.cz
  • Velitel - Libor Treu : 721 420 719 libor.treu@centrum.cz
  • Jednatel a kronikář - Jan Košťál : 731 354 049 Hoko9@seznam.cz