Únor 2011

Shrnutí všech událostí z roku 2011

10. února 2011 v 16:20 Události 2011


Dne 26. listopadu v 18:30 se bude konat výroční schůze SDH Lhánice. V kulturní místnosti obecního úřadu.
V něděli 6. listopadu jsme prvně vyrazili do tělocvičny. Aby jsme byli na příští hasičskou sezónu v kondici.
Kdo by měl zájem tak se jezdí v neděli jednou za 14. dní. Sraz je v 10:45 před hasičskou zbrojnicí.
(Termíny : 20.11; 4.12; 18.12; 1.1; 15.1; 29.1; 12.2; 26.2; 11.3; 25.3; 8.4; )
Zakončení hasičské sezóny 1. října 2011 ve 14 hodin. Za doprovodu dobré nálady se tako akce velmi vydařila. Prasátko na rožni se točilo a zvuk pinkání z ping pongu se nesl. Smích a dobrá nálada dětí i dospělých, provázela celý den. V podvečer se uskutečnil lampionový průvod vesnicí. Děkujeme všem za hojnou účast. Doufáme, že se to i příští rok bude opakovat a opět se to vydaří.
Sbor dobrovolných hasičů Lhánice pořádá 2. ročník požární soutěže ,,O pohár starosty SDH,,.
Tato akce se bude konat na Polánkách v 13 hodin. Občerstvení zajištěno po celou dobu akce.
Nemeškejte a přijďte se podívat. Budeme se těšit na Vaši přízeň.
Partnerem akce je ČEZ.
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v obci 13. srpna pouťovou zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina Orfeus. Tuto akci hodnotíme za velmi zdařilou, jelikož nám letos nepršelo a akce se mohla konat na návsi pod lipami.
Zúčastnili jsem se ,,Her bez hranic,, v Křepicích, které se konaly 6. srpna. Ve srovnání 10 zúčastněných týmů se projevila naše nezkušenost a skočili jsme bohužel na posledním místě. Doufáme, že příští rok se také zúčastníme a bude se nám dařit lépe.
Sbor dobrovolných hasičů zve děti i jejich rodiče na sportovní den, který se bude konat 30. července ve 14 hodin, ve ,,školce,,. Závody na kolech budou probíhat průběžně podle počasí. Občerstvení je zajištěno. Budeme se na Vás těšit.
Dne 23. července se náš dorost vypravil na požární soutěž do Rakšic. Odtud si odvážíme 8. místo (z 11.).
Našich 8 členů se zúčastnilo oslavy 110. výročí, od založení sboru, v Senoradech, které začalo slavnostním průvodem obcí. K pochodu hrála kapela Skaláci. Na hřišti měli přichystaný bohatý program a občerstvení (pivo, limo a ořez prasete). K večerní zábavě hrála Cimbálka. Takto akce se považuje za vydařenou.
V sobotu 2. července se chystáme vyjet na soutěž do Mastníku, kde obě naše družstva změří síly s ostatními.
Dne 22. června o půl 5 odpoledne se bude čistit hasičská nádrž, která bude sloužit k letnímu koupání. Brigádníci budou vítani.


Naši hasiči se zúčastili okresní soutěže v Petrovicích, která se konala 19. června.
V neděli 29. května Nás čeká velká soutěž v Kojatíně, ve které se zúčastní dva naše týmy (starší četa a dorost).
Dorost si zasoutěží nejen ve štafetě a jednotlivém překážkovém běhu, ale i v běžném požárním útoku. Ani ti starší nebudou pozadu a zkusí si vybojovat nějaké hezké místo v požárním útoku.
V sobotu 28. května si pojedeme zasoutěžit do Křepic.
=> Bouhužel se soutěž nekonala, kvůli nepříznivému počasí.
Hasičská soutěž v Kramolíně 21. května, pro naše hasiče dopadla moc dobře. Vybojovali si krásné 1. místo.
Dne 14. května, jsme si ze soutěže v Dobřínsku dovezli krásné 6. místo.

Náš sbor se pečlivě připravuje na požární soutěž, která proběhne 7. května v Kladerubech.
Dobrovolní hasiči Zvou všechny 30. dubna na tradiční pálení čarodějnic, které proběhne na místním hřišti. Sportovci budou mít možnost si od 16.hodin zahrát fotbal. Po skončení utkání, se zapálí vatra. Po celou dobu akce je zajištěno občerstvení.
Budeme se na Vás těšit a doufáme, že se budete na této akci dobře bavit.
Dne 2. 4. 2011 jsme si přivezli novou požární stříkačku, kterou jsme hned v neděli 3.4. šli vyzkoušet.
Naše členská základna odsouhlasila přijetí nového člena Jiřího Macka ml.
Rok 2011 začneme tradičním masopustem, který se uskuteční 5. března. Ve 14 hodin se zahájí průvod masek před obecním úřadem. Večerní zábava se uskuteční v 19 hodin v sále bývalé školy. K tanci a poslechu nám zahraje Petr Šlapanský.
Srdečně Vás všechny zvou hasiči. A přejeme příjemnou zábavu.