Prosinec 2011

Výroční valná hromada 2011

8. prosince 2011 v 21:33 | Ležák Josef |  Pro rok 2011
V sobotu 21. listopadu se koná výroční valná hromada. Za účasti 31 členů ve stejnokrojích přívítal starosta Jindřich Kavalec st. všechny přítomné. Jednatel Josef Ležák přednesl zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok. Bohatá kulturní a sportovní činnost byla doložena zápisy v kronice a fotkami z akcí. Zprávu o hospodaření předložila pokladní Lucie Vlasáková. I přes zakoupení vybavení a stejnokrojů, nám na účtu a v pokladně zůstává 80.000 Kč, což je příjemné zjištění. Velitel Libor Treu přednesl požadavek na zakoupení 10 ks bundokošil a 4 ks stejnokrojů, což bylo odsouhlaseno. Po příspěvku starosty a hosta okrsku Sladkého, který naši činnost hodnotil velice kladně. Probíhala dlouhá diskuse na různá témata, Je přednesen rozvrh akcí na příští rok a navržena změna kapely na pouťovou zábavu. Rok byl vyhodnocen jako úspěšný a všem, kteří se podíleli na jakékoli činnosti pro sbor, bylo poděkováno. Po občerstvení a gulášku z kuchyně našeho velitele proběhla ještě dlouhá jednání dlouho do noci.

Zakončení hasičské sezóny 2011

8. prosince 2011 v 20:58 | Ležák Josef |  Pro rok 2011
Za krásného slunečného počasí se scházíme na obecním dvoře, abychom připravili techniku na zimu a provedli úklid v požární zbrojnici. Zakončení letošní sezóny připadlo na sobotu 1. října. Podzim to vůbec nepřipomíná. Na rožni se točí prasátko a v klubovně probíhá turnaj ve stolním tenise. Pomalu se scházíme za velké podpory spoluobčanů, kteří naši akci rovněž podporují jako vždy. Turnaj mladších vyhrál Mirek Malý a kategorii dospělých Josef Veleba.
S blížícím se večerem to na dvoře zvláště ožilo, neboť se připravuje lampionový průvod nejen pro ty nejmenší, kteří už e nemohou dočkat. Vyráží na svůj okruh po obci a při návratu na ně čeká odměna v podobě ořezu a pohoštění. Večer plný vzpomínek, zážitků končí pozdně v noci. Je vidět, že umíme pracovat, vydělat peníze, ale taky se dobře bavit a stmelit kolektiv všech zúčastěných. Máme dobré nástupce a tak bude postaráno i o další akce, které budou v obci následovat.