Leden 2013


Události 2013

19. ledna 2013 v 11:11 Události 2013V sobotu 21. prosince v 18 hodin se bude výroční valná hromada. Místem konání je jako vždy kulturní místnost na obecním úřadě.
Účast ve stejnokroji, pokud možno.
V sobotu 26. října se bude konat zakončení hasičské sezóny SDH. Akce bude začínat již v 10 hodin dopoledne. Na programu je úklidová brigáda a příprava na odpoledne. Během celého dne bude zajištěné občerstvení. Večer se můžete těšit na tradiční lampionový průvod obcí.Vás srdečně zve na

soutěž v požárním útoku "O pohár starosty SDH"

která se koná v sobotu 14. září 2013

Kategorie: - muži bez omezení

- muži nad 35 let

- ženy

Místo konání: Lhánice, travnatá plocha

Zahájení soutěže: ve 14 hodin


Pravidla:
Disciplína požární útok dle Směrnice hasičských sportovních soutěží s těmito
úpravami:
- 2x hadice B65 (sport) dl. min. 19m
- 2x2 hadice C42 (sport) dl. min. 19m
- terče dotykové
- časomíra-elektronická
- soutěžící musí mít v den soutěže minimální věk 15 let, v družstvu kategorie muži
nad 35 let musí být minimálně 5 soutěžících starších 35 let
- oděv jednotný, přesahující kolena, povoleno triko s krátkým rukávem, sportovní
obuv (ne kopačky), ochranná přílba, bez opasku
- každé soutěžní družstvo má možnost dvou pokusů (počítá se lepší čas)
- možnost nastartování stříkačky před provedením pokusu
Další informace:
Startovné činí 150 Kč za každé přihlášené družstvo.
Velitelé družstev zodpovídají za to, že v soutěžním družstvu jsou zařazeni pouze řádní
členové SH ČMS a všichni soutěžící mají dobrý zdravotní stav.
Občerstvení po dobu soutěže zajištěno.
_____________________________________________________________________
Další potřebné informace Vám rád poskytne:
Jiří Loucký, tel. 603476382, e-mail: jiriloucky@seznam.cz


Z nočních závodů konané 13. července v Křepicích jsme si domů přivezli pěkné 10. místo. Účastnilo se zde 19. družstev z toho 2 družstva žen. Jako další výjezd na závody máme naplánován noční závody v Jamolicích dne 3. srpna.
Dne 27. června se koná mimořádná schůze. Bude se projednávat místní pouť a svěcení nového praporu SDH Lhánice k příležitosti 115tého výročí našeho sboru.
V neděli 16. června jsme v Petrovicích na okresní soutěži Požárního sportu v kategorii muži nad 35 let obsadili 7. příčku.
V Kojatíně 2. června jsme obsadili pěkné ale smutné 4. místo.
Dne 18. května jsme v Mohelně na okrskovém kole obsadili 1 místo. Nadále se chystáme na okresní předkolo hasičské soutěže do Kojatína, které se bude konat 2. června.

Rok 2013 započneme v sobotu 9. února tradičními Ostatky, které v naší vesničce budou probýhat jíž šestým rokem. Průvod masek se zahájí ve 13:30 před místním obecním úřadem. Večerní zábava se uskutěční v 19 hodin v sálu bývalé školy. K tanci a poslechu nám všem zahraje Petr Šlapanský. Srdečně zvou hasiči a přejí příjemnou zábavu.
Do nového roku přejeme Všem našim příznivcům, hlavně pevné zdraví a životní pohodu.