Únor 2013

Výroční valná hromada 2012

11. února 2013 v 16:23 Pro rok 2012
Dne 1. prosince se konala výroční valná hromada. Přítomno bylo 29 členů sboru a jeden host (starosta okrsku).

Program:
  1. Zahájení, přivítání přítomných
  2. Zpráva o činnosti za rok 2012
  3. Zpráva o hospodaření
  4. Volba členů na okrskovou valnou hromadu
  5. Zpráva velitele sboru
  6. Zpráva starosty, naplánovaní činnosti na rok 2013
  7. Diskuse a návrhy
  8. Závěr - občerstvení
Zprávu o činnosti za uplynulý rok s videoprojekci z akcí sboru přednesl jednatel Ležák Josef.

Zprávu o hospodaření přednesla Lucie Vlasáková. Stav financí na účtu je 55 209 Kč, pokladna činí 36 872 Kč. Celkový stav k 1. 12. je 92 081 Kč.

Na valnou hromadu okrsku byli navrženi : Kavalec J. st., Treu L., Loucký J.. Valná hromada odsouhlasila navržené.

Velitel seznámil přítomné se stavem techniky a vybavením sboru. Zajistí opravu sportovní stříkačky.

Termíny akcí:
Ostatky - 9. 2. 2013
Pouťová zábava - 10. 8. 2013
Soutěž - září 2013 (bude ještě upřesněno)

Jednatel seznámil přítomné o zakoupení praporu SDH. Dále o přípravě nového areálu v prostoru u vodárny. Realizace jaro 2013.

V závěru vystoupil starosta okrsku Ludvík Ležák a poděkoval za reprezentaci sboru v okresní soutěži a za přípravu okrskového cvičení. Velice ocenil naši práci kterou náš sbor celoročně provádí. Popřál všem zúčastněným do Nového roku 2013.