Z historie sboru

Historie

24. prosince 2009 v 14:39
SDH Lhánice roku 1975


O založení SDH se dočteme v obecní kronice, neboť jak zakládací listina tak původní hasičská kronika se nedochovali. Na základě usnesení obecního výboru v čele se starostou Juránkem a řídícím školy Kolínským byla svolána ustavující schůze v březnu v místním hostinci u Macků. Jako členové zřizujícího výboru byli navrženi Hypr Josef č.8, Kavalec Josef č.17, Koník František č.8, Juránek František č.1, Navrátil František č.2. Po vypracování stanov se výbor znovu schází, navržené stanovy jsou schváleny. Poté se koná ustavující schůze na které je do čela jednoty hasičské zvolen jako starosta Hypr Josef č. 8, velitelem Kavalec Josef č.17, jednatelem Koník František.8, zbrojíř Kratochvíl Karel č. 13, trubač Malý Karel č.36. Členové: Navrátil František č.2, Nováček František č.15., Juránek František č.1, Kratochvíl Josef č.11, Veleba Josef č. 19, Gros Jan č. 4, Kolínský Jan.- učitel.
Jednota čítala 12 členů.
Penězi na zakoupení ruční čtyřkolové stříkačky od firmy Smékal a syn přispěl Moravský zemský hasičský výbor, obec a zbytek byl posbírán ve sbírce od občanů. Stříkačka s potřebným příslušenstvím stála1100 zlatých. Do obce byla přivezena s velkou slávou za velké účasti místních občanů. Firmou byla řádně předvedena a odzkoušena. Obec dostala za úkol zbudovat požární skladiště. Byly zakoupeny stejnokroje a první společnou akcí bylo svěcení kříže v roce 1899(postavený Františkem Juránkem). V počátcích nebylo do sboru vkládáno mnoho důvěry, ale s odstupem času se ukázal pravý opak. Rostl zájem o členství, sbor byl vážen a uznáván, neboť chránil majetky proti živelnému nepříteli ohni. Sbor patřil do 34 župy Svatopluka Čecha okresu Třebíč.


 
 

Reklama